İçeriğe geç

Helal Kazanç Artırma Duası

Kazanç Duası son dönemlerde her yaştan ve her iş grubundan insanların başvurduğu dualardır. Kazanç duası esasen bolluk, bereket ve rızık arttırma dualarıdır. Bu amaçlar ile okunacak duaların tümü kazanç duasıdır.Kazanç konusunda en önemli husus kazancın helal ve hayırlı olmasıdır. Hangi duayı okursanız okuyun amacınız ve dileğiniz Allah’ın rızasını kazanarak, helal ve hayırlı kazanca ulaşmak olmalıdır.

Elbette hayatınızda sürdürdüğünüz eylemleriniz de bu dileğinizi destekleyecek şekilde olmalıdır. Hareketleriniz ve niyetiniz temiz olduktan sonra Rabbimizin isteği ile tüm dualarınız kabul olacak ve kazancınızı arttırma hedefinize ulaşacaksınızdır. Kazanç arttırma amacı ile şu duaları ve Ayet-i kerimeleri okuyabilirsiniz:

  • “Allahü latifün bi ibadihi yerzüku men yeşaü ve hüvel kaviyul aziz.”

Anlamı: Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğiniz rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

Şura Suresinin 19. Ayetidir. Bu ayet her gün 9 kez okunmalıdır. Bu sayede kazanç bollaşacaktır.

  • “Verzükna ve ente hayrur razikin.”

Anlamı: Ey Allah’ım. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.

Maide Suresinin 114. Ayetidir. Bu ayeti dilediğiniz günde ve dilediğiniz miktarda okuyabilirsiniz.

  • “İnnallahe hüver razzaku zul-kuvvetil metiyn”

Anlamı: Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.

Zariyat Suresinin 58. Ayetidir. Bu ayeti her gün 10 kez okumanız gerekir.

  • “Fe-in tevellev fekul hasbiya(A)llâhu lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ‘aleyhi tevekkeltu vehuve rabbu-l’arşi-l’azîm(i)”

Anlamı: Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.”

Tevbe Suresinin 129. Ayetidir. Bu ayet, her gün 3 kez okunmalıdır.

  • “Allahümme’kfini bi-helalike an haramike veğnini bi-fadlike ammen sivake.”

Anlamı: Allah’ım! Bana helal rızık nasip eyle haramlardan koru! Lütfunla beni senden başka kimseye muhtaç etme!

Bu dua günde 3 ya da 7 kez okunabilir. Tesirli bir dua olması nedeni ile okuyan kişiye kısa süre içerisinde kazanç getirmektedir.

  • “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehü’l mülkü ve Lehü’l hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve Hayyun la yemutü biyedihi’l hayr ve hüve ala küllişey’in kadir.”

Akşam namazınızı kıldıktan sonra 11 kez okursanız, hayır ile bol kazanç elde edersiniz.

  • “Allahu ekberu kebira vel hamdüllillahi kesira ve sübhanallahi bükraten ve esila. Ya rezzakü rizkan kesira.” 

Bu duayı her gün 3 kez okuyan kişi hayırlı ve bol kazanç elde eder.

  • “Ma Şa Allah ve la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aziym” 

Elde edilen kazancın arttırılması amacı ile okunacak bu dua, her gün 3 kez tekrarlanmalıdır.

  • “Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.”

Helalinden ve hayırlısından kazanç elde etmek amacı ile okunan bu duanın günde 7 kez tekrarlanması gerekmektedir.

  • “Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’adedi ilmike.”

Anlamı: Ey Allah’ım. Efendimiz Hz. Muhammed’e (sav) ve efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatü selam ve bereketler ihsan eyle.

Akşam namazının ardından 11 kez bu salavatı okuyan kişinin kazancı bollaşır.

 

Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir