İçeriğe geç

Zenginlik Bolluk ve Bereket İçin Her Şey

Zenginlik her birimizin isteğidir. Zenginlik ve bolluk olduğunda ihtiyaçların tümü karşılanabildiği gibi ibadetlere de istenildiği ölçüde vakit ayrılabilir. Tüm bunlar için topluca hayat tarzınızı ve yaşayış biçiminizi değiştirmeli, dualar ile de dileklerinizi desteklemelisiniz.

Zengin Olmak İçin Yapılacak Şeyler

 • Zengin olmak, bolluk ve bereket sahibi olmak için ilk olarak tutumlu olmayı bilmelisiniz. Fakat tutumluluk ile cimrilik arasında çok ince bir çizgi vardır ve bu çizgiyi aşmakta çok kolaydır. Bu nedenle tutumlu olayım derken cimri olmamaya dikkat etmelisiniz.
 • Nefsinizi terbiye etmeye çalışın. Örneğin bir dileğiniz gerçekleştiğinde şükür orucu tutun. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç günleridir. Bu günlerde de yine oruç tutabilirsiniz.
 • İnsanların haklarına girmeyin. Herkesin hakkını hakkı ile teslim etmeye çalışın.
 • Çok çalışın. Asla boş durmayın. Çok zengin olsanız dahi işlerinizi aksatmayın. Çalışmak dinimizce önemli bir eylemdir. Çalışırken de hakkaniyetli olun ve işinize layık olmaya çalışın. Yani kazancınız helal olsun.
 • Çok düşünün. Bir karar almadan evvel, bir söz söylemeden evvel, herhangi bir iş yapmadan evvel çokça düşünün ve herkesin faydasına olacak kararlar almaya çalışın.
 • Tutumlu olduğunuz kadar israftan da kaçının. Elektrik, su, yiyecek, giyecek vs. her anlamda olabildiğince israftan uzak durun.
 • Sadakanızı eksik etmeyin. Sadaka ve zekat önemlidir. Zekatınızı belirlenmiş miktardan az vermeyin, hileye bulaşmayın.
 • Darda kalanlara yardım edin. Paylaşmayı sevin.
 • İbadetlerinizi hakkı ile yerine getirmeye çalışın. Namazlarınızı kılın, Allah’ı anmayı ve en önemlisi şükretmeyi unutmayın.
 • Dua edin. Üzerinize düzen her şeyi yaptıktan sonra Allah’a zenginlik niyetinizi dualar ile bildirin. Vaktinizi dualara da ayırın.

Zenginlik İçin Okunacak Dualar

 • Vakıa Suresini okuyabilirsiniz. Bu sureyi aksatmadan her gece okuyan kişiler, ömürleri boyunca asla yokluk ve kıtlık çekmezler, kimseye muhtaç olmadan ömürlerini geçirirler. Bu nedenle bu duayı okuyabileceğiniz gibi yazdırıp evinize de asabilirsiniz.
 • Karınca Duası da okunabilecek bir diğer duadır. Zenginlikten evvel kazancınızı bereketlendirmek amacı ile okunabilecek bir duadır. Kazancınız bereketlenirse çok daha fazla tasarruf eder, paranızı sürekli arttırabilirsiniz. Bu duayı yine okuyabileceğiniz gibi aynı zamanda evinize asabilirsiniz.
 • Kevser Suresini her gün 1000 kez okuyabilirsiniz. Kevser Suresini belirtilen sayıda her gün aralıksız okuyan kimselerin rızık kapıları umulmadık biçimde açılır ve maddi sorunları biter, kişi zenginleşmeye başlar.
 • Zenginlik Duasını okuyabilirsiniz. Zenginlik Duası Hz. Süleyman’ın dahi okuduğu bir duadır. Etkisini buradan anlayabilirsiniz. Bu duayı okuyan kişinin rızkı açılır ve zenginleşir. Günde 12 kez okunabilir.
 • Şehidallahü Duasını okuyabilirsiniz. Bu duanın amacı rızkı arttırmaktır. Her gün 15 kez okursanız ömrünüz boyunca yokluk çekmezsiniz.
 • Zenginlik için okuyabileceğiniz bir diğer dua da, Celcelutiye Duasıdır. Bu dua da rızkın artmasını sağlar, tüm işler yoluna girer. Günde 7 kez okunması gerekmektedir.
 • Bir hafta boyunca günde üç kez Elhamdülillah Daha sonra günde yedi kez Salavat-ı Şerife getirin. Ardından günde yedi kez Besmele çekin. Bunlardan sonra günde yüz kez İsrafu Umur duası okunursa Allah Teâlâ bu duayı okuyan kişinin rızık kapılarını açar. Kişi hayır ile zenginleşmeye başlar.

Karınca Duası

Zenginlik Dualarının Okunuş Ve Anlamları

 • Karınca Duasının Okunuşu: Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Anlamı: Ey Cebrail’in, Mikail’in, İsrafil’in, Azrail’in, İbrahim’in,  İsmail’in, İshak ve Yakub’un Rabbi Allah’ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş.

 • Kevser Suresinin Okunuşu: “Bismillahirrahmânirrahîm. İnnâ a’taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter”

Anlamı: Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

 • Zenginlik Duasının Okunuşu: “Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb”

Anlamı: Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.

 • Şehidallahü Duası Okunuşu: ”Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in” dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba” di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yefkur bi âyatillâhi fe” innalahe seriul hisâb.”

Anlamı: Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahibleri, O’ndan başka tanrı olmadığına şahidlik etmişlerdir. O’ndan başka tanrı yoktur, O güçlüdür, Hakim’dir.”
“Allah katında din, şüphesiz İslam’dır. Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın ayetlerini kim inkar ederse bilsin ki, Allah hesabı çabuk görür.

 • Celcelutiye Duasının Okunuşu: ”Ve barik lenallahümme fi cem ikesbine Ve hulle uggudel usri biyayuhin irtehat”

 Anlamı: Ey Allah’ım bütün işlerimizi bize bereketli kıl ve her şeyi kolaylaştıran ”Hu” isminle bütün zorluk düğümlerini çöz.

Zenginlik İçin Okunacak Esmalar

Aşağıdaki Esmaların anlamlarını bilerek, içinizden gelerek zikredin.

 • Ya Rezzaku Ya Mukit
 • Ya Ğaniyyu Ya Muğni
 • Ya Latifu Ya Kerim
 • Ya İlahel Alihetir-refiy-i Celâlüh
 • Ya Rahmanu Ya Rahim
 • Ya Zel Celali Vel İkram
 • Ya Atufu Ya Vehhab

 

 

 

 

Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir