İçeriğe geç

Karınca Duası

karınca duasiKarınca Duası tüm Müslüman âleminin bildiği, okuduğu ve evinde muhakkak bulundurduğu dualardan biridir. Karınca duasının bir diğer adı da Bereket Duasıdır. Evinizin bereketini arttırmak ve rızkınızı çoğaltmak gibi amaçlar ile okunabilecek bir duadır.

Karınca Duası adını da öyküsünden alan bir duadır. Karınca Duasının öyküsü şu şekildedir:

Hz. Süleyman döneminde yaşanan bir kıtlık sonucunda, yağmur duası etmek isteyen halk bir araya gelir ve şehrin dışına doğru bu duayı edecekleri yere yola çıkarlar. Bilindiği gibi yağmur berekettir. Dönem şartları itibari ile tarım çok önemli olduğu için, yağmurun yağması tarımı destekleyecek ve kıtlığa çözüm reçetesi olacaktı. Hz. Süleyman da şehir dışına doğru giden halka eşlik ederken yolda bir karınca görür. Bilindiği üzere Hz. Süleyman hayvanlar ile iletişim kurabilme yeteneğine sahip bir zattır. Dolayısı ile yolda gördüğü bu karıncanın Allah’a ettiği duaya da kulak misafiri olur. Karınca şöyle söylüyordur: “Allah’ım bizi Sen var ettin. Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir.”

Hz. Süleyman’ın bu dua karşısında yaşadığı duygu selini Cebrail böler ve bu duanın kabul edildiğini Hz. Süleyman’a müjdeler. Bunu duyan Hz. Süleyman’ın yaşadığı duygu seli iyiden iyiye coşkulanır ve gözyaşlarını tutamaz. Halka döner “Dönün. Siz başkasının duası ile sulanacaksınız.” Der. Yani duanın öyküsü tam anlamı ile bir kıssadan hissedir aslında.

Karınca Duasının Okunuşu: “Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Karınca Duasının Anlamı: Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Karınca Duası yazılarak evinizin belli yerlerine asılabilecek bir duadır. Fakat dinimizde duvara dua asmanın herhangi bir yeri yoktur. Duvara asılan duanın asılma nedeni, sürekli görüp hatırlamak olmalıdır. Aksi takdirde duayı okumadan, astığınız o kağıttan medet ummuş olacak ve dolayısı ile istemeden şirke girmiş olacaksınız.  Bu nedenle bu duayı bir yere asmak isterseniz, sıklıkla okumanız gerektiğini de unutmayınız.

 

Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir