İçeriğe geç

Rızık Ayetleri

Rızık evrendeki tüm canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları her şeyin ortak adıdır. Maddi ve manevi olarak insana fayda sağlayan her şey rızıktır. Rızık insanların istifade ettiği her şeye verilen bir isimdir. Dünyadaki her varlığın ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçları karşılayan, rızkı veren Yüce Rabbimizdir. Tüm canlıların kendisine ait bir rızkı şüphesiz ki vardır.

Rızık gerçekten de tüm bu özellikleri nedeni ile çok önemlidir. İnsanların rızkın önemini anlaması için Rabbimiz, ayetlerinde rızka yer vermiş, ayetlerinde rızıktan söz etmiştir. Rızkın bahsedildiği rızık ayetleri şunlardır:

 • Bakara Suresi, 3. Ayet: Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.
 • Bakara Suresi, 22. Ayet: O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için çeşitli ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse bütün bunları bile bile Allah’a eşler koşmayın.
 • Bakara Suresi, 57. Ayet: Bulutları üzerinize gölge kıldık ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin temizinden yiyin (dedik). Onlar Bize zulmetmediler, ancak kendi nefislerine zulmettiler.
 • Bakara Suresi, 172. Ayet:  Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O’na kulluk ediyorsanız, yalnızca Allah’a şükredin.
 • Al-i İmran Suresi, 27. Ayet: Geceyi gündüze bağlayıp katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp katarsın; diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen, dilediğine hesapsız rızık verirsin.
 • Maide Suresi, 88. Ayet: Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisi ‘ne inanmakta olduğunuz Allah’tan korkup sakının.
 • En’am Suresi, 140. Ayet: Çocuklarını hiçbir bilgiye dayanmaksızın akılsızca öldürenler ile Allah’a karşı yalan yere iftira düzüp Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiklerini haram kılanlar elbette hüsrana uğramışlardır. Onlar, gerçekten şaşırıp sapmışlardır ve doğru yolu bulamamışlardır.
 • Araf Suresi, 32. Ayet: De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır.” Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız.
 • Enfal Suresi, 3, 4. Ayet: Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. İşte gerçek Müminler bunlardır. Rableri Katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır.
 • Enfal Suresi, 26. Ayet: Hatırlayın; hani sizler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız, insanların sizi kapıp-yakalamasından korkuyordunuz. İşte O, sizi yerleşik kılıp barındırandı, sizi yardımıyla destekledi ve size temiz şeylerden rızıklar verdi. Ki şükredesiniz.
 • Yunus Suresi, 31. Ayet: De ki: “Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: “Allah” diyeceklerdir. Öyleyse de ki: “Peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız?
 • Yunus Suresi, 93. Ayet: Ant olsun, Biz İsrailoğulları’nı, hoşlarına gidecek güzel bir yerde yerleştirdik ve temiz şeylerden kendilerine rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmediler. Şüphesiz Rabbin, aralarında anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda kıyamet günü hüküm verecektir.
 • Hud Suresi, 6. Ayet: Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Onun karar yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Bunların tümü apaçık bir kitapta yazılıdır.
 • Ra’d Suresi, 22. Ayet: Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar, bu yurdun (dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutluluğu) onlar içindir.
 • Ra’d Suresi, 26. Ayet: Allah dilediğine rızkı genişletir-yayar ve daraltır da. Onlar ise dünya hayatına sevindiler. Oysaki dünya hayatı, ahiretteki sınırsız mutluluk yanında geçici bir metadan başkası değildir.
 • İbrahim Suresi, 32. Ayet: Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun emriyle gemileri, denizde yüzmeleri için size, emre amade kılandır. Irmakları da sizin için emre amade kılandır.
 • İbrahim Suresi, 37. Ayet: Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları birtakım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.
 • Hicr Suresi, 20. Ayet: Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler varlıklar ve canlılar için geçimlikler kıldık.
 • Nahl Suresi, 56. Ayet: Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, hiçbir şey bilmeyenlere paylar ayırıyorlar. Ant olsun Allah’a karşı düzmekte olduklarınızdan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz.
 • Nahl Suresi, 71, 72, 73. Ayet: Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı; üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altında bulunanlara onda eşit olacak şekilde çevirip verici değildirler. Şimdi Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar? Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Şimdi onlar, batıla mı inanıyorlar ve Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar? Allah’ın dışında, kendileri için göklerden ve yerden hiçbir rızka, hiçbir şeye malik olmayan ve buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
 • İsra Suresi, 30, 31. Ayet: Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine –genişletir,  yayar ve daraltır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; onlara ve size Biz rızık veririz. Şüphesiz, onları öldürmek büyük bir hatadır.
 • İsra Suresi, 70. Ayet: Ant olsun, Biz Âdemoğlunu yücelttik; onları karada ve denizde çeşitli araçlarla taşıdık, temiz, güzel şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

Tüm bu ayetler daha da arttırabilir. Fakat buradan anlaşılması gereken şudur: Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan birçok surenin içerisinde rızıktan söz edilmektedir. Ve rızkın ne şekilde kazanılacağı, ne şekilde helal ve temiz olduğu gibi birçok bilgiye yer verilmiştir. Ayetlerden çıkarımlar şunlardır:

 • Yalan rızkı azaltır.
 • Allah rızası için rızkı kazanmaya çabalanmalıdır.
 • Rızık için şükredilmelidir.
 • Rızkı veren Allah’tır. Ne dilenirse ondan dilenir.
 • Namaz rızkı arttırır.
 • Sabır rızkı arttırır.
 • Sahip olduğumuz her şey, yararımıza olan her şey Rabbimizin bizi rızıklandırmasıdır.

Bu çıkarımlar da arttırılabilir. Ne kadar çok rızık ayeti okursanız, ilminiz o kadar genişler ve rızkınızı arttırabilmeniz o kadar kolaylaşır.

 

Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir